پشتیبان گیری از بانک های اطلاعاتی Sql Server تمامی نسخه ها

این نرم افزار همانند تمامی نرم افزارهای پشتیبان گیری دنیا از سه روش استاندارد تهیه بکاپ (Full Backup، Differential Backup ،Log Backup) پیروی میکند که توسط نرم افزار ایجاد میگردد.
اما برخلاف تمامی نرم افزار های موجود در بازار Castle Backup بدون اینکه خودش اقدام به تهیه پشتیبان نمایید از سیاستهای تهیه بکاپ شما که در بانک اطلاعاتی Sql Server تعریف شده پیروی خواهد نمود و فقط فایلهای پشتیبانی که توسط Sql Server تهیه شده را اقدام به فشرده سازی و انتقال به فضاهای ذخیره سازی خواهد نمود.

سریع و آسان

تهیه پشتیبان از راه دور

برای تهیه پشتیبان از بانک های اطلاعاتی با استفاده از نرم افزار قلعه نیاز به ورود به سرور نبوده بلکه از طریق کلاینت ها میتوانید اقدام به تهیه پشتیبان نمایید.

عدم وابستگی به سخت افزار

فشرده سازی و رمزنگاری

کنترل صحت انتقال فایل

بعد از تهیه پشتیبان و رمزنگاری فایلها، نرم افزار به دلخواه کاربر یکی از الگوریتم های رمزنگاری (CRC-MD5-SHA1-SHA256-SHA512) را روی فایلها اعمال نموده و کد صحت فایل را ایجاد میکند، سپس نرم افزار بعد از انتقال فایلها اقدام به کنترل کد رمزنگاری روی فایل مقصد میکند در صورتی که کد بازگردان شده از ذخیره ساز با کد صحت فایل یکسان نباشد نرم افزار اقدام به ارسال مجدد آن فایل به سرور ذخیره ساز خواهند نمود.

انتقال فایلها در بستر FTP

انتقال فایلها در بستر FTPS

انتقال فایلها در بستر شبکه Domain & workgroup

انتقال فایلها به حافظه جانبی USB

انتقال فایلها به Google Drive

انتقال فایلها به Amazon Cloud

فشرده سازی فایلهای پشتیبان

تکه تکه کردن فایلهای فشرده شده

رمزنگاری فایلهای فشرده شده

بازیابی اطلاعات

نرم افزار Castle Backup قادر به بازگردانی فایلهای پشتیبان Full Backup، Differential Backup ،Log Backup بانک اطلاعاتی Sql Server به صورت خیلی راحت و سریع می باشد.


انواع نحوه پشتيبان گيري در SQL Server

SQL Server Full Backup

معمول ترين روش Backup گيري از SQL Serverروش Full يا Complete مي باشد. به اين روش Database Backup هم گفته مي شود. در اين نوع Backup گيري از كليه Database هاي موجود بر روي Instance به همراه همگي Transaction Log هاي موجود در آن Backup گرفته مي شود و با اين روش به راحتي مي توانيد اطلاعات خود را Recover يا بازيابي نمائيد. اين روش ساده ترين روش بازيابي اطلاعات مي باشد زيرا تمامي اطلاعات به يك باره بازيابي مي شوند.

SQL Server Differential Backup

يكي ديگر از روش هاي معمول Backup گيري از SQL Server به روش Differential معروف است.در اين روش فقط از تغييراتي كه در Database ها از آخرين Backup گرفته شده، انجام شده است. Backup گرفته مي شود؛ طبيعي است كه اگر از Database ها تاكنون Backup گرفته نشده باشد در اولين باري كه به صورت Differential بكاپ بگيريد تمامي اطلاعات Database ها، Backup گرفته مي شوند.

SQL Server Log Backup (Transaction Log Backup)

اگر Recovery Model پايگاه داده ها در حالت Full ياBulk Logge قرار داشته باشد؛ مي توانيد از Transaction Log هاي خود نيز Backup بگيريد. اگر در ساختار خود Transaction Log Backup را ديده باشيد و به همراه آن Full Backup نيز داشته باشيد قادر خواهيد بود چيزي شبيه به Restore Point ويندوز را براي SQL سرور ايجاد كنيد بدين معنا كه اگر شخصي به صورت تصادفي كليه اطلاعات موجود در Database ها را حذف كند، مي توانيد با استفاده از اين Backup ها اطلاعات را به حالت عملياتي قبل از حذف اطلاعات بازيابي كنيد. نكته منفي كه در خصوص Log Backup ها وجود دارد اين است كه اگر Recovery Model به حالت Bulk-Logged قرار گرفته باشد براي بازيابي مجبور هستيد كل Transaction Log هاي موجود را بازيابي كنيد. Log Backup ها در واقع همان Transaction Log Backup ها هم هستند. اين نوع Backup اجازه مي دهد كه بتوانيد از بخش فعال Transaction Log ها Backup بگيريد. در اين صورت زماني كه از اطلاعات خود يك Full يا Differential Backup مي گيريد، Transaction Log Backup تمامي اطلاعاتي كه بعد از گرفتن اين Backup ها ايجاد شده اند را نيز Backup مي گيرد. زماني كه دستور گرفتن Transaction Log Backupصادر شد فضايي كه توسط Transaction Log ها اشغال شده بود آزاد و مي توان از آن براي ساير فرآيند هاي سيستم استفاده كرد؛ اما اگر Transaction Log Backup نگيريد، حجم اين Log ها همينطور اضافه خواهد شد و رشد خواهد كرد .